giống mắc ca

Ma trận cây giống mắc ca

Ma trận cây giống mắc ca

Cơn sốt cây "tỷ đô" tại Tây Nguyên và các tỉnh phía Bắc gần đây khiến thị trường cung ứng giống sôi sục theo.