Tập 6 chương trình Hát mãi ước mơ chào đón sự xuất hiện của khách mời Giang Hồng Ngọc. Trong tập này, cả Trấn...