Mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần cảnh báo, nhưng nhiều người vẫn mua nhà 'ba chung' qua hình thức lập vi...