Các dự án điện gió được đầu tư dồn dập, trong khi lưới truyền tải chưa đáp ứng được yêu cầu khiến nhiều...