giá xe honda

Giá Honda Vision rơi tự do

Giá Honda Vision rơi tự do

Chỉ trong vòng 3 tuần, giá Honda Vision đã giảm hơn 2 triệu đồng. Tuy vậy, giá bán thực tế của xe vẫn cao hơn đề...