Phần mềm gián điệp được sử dụng trong chiến dịch này có thể xâm nhập vào smartphone để theo dõi, lấy...