Tủ lạnh rất tiện lợi nhưng nếu chúng ta lạm dụng thì sẽ làm cho thực phẩm mất đi giá trị dinh dưỡng vốn có....