giá heo

Bầu Đức sẽ bán thịt heo?

Bầu Đức sẽ bán thịt heo?

Từng đầu tư thành công mảng kinh doanh bò nên việc bầu Đức tiếp cận lĩnh vực nuôi heo là không quá khó.