Một số nhà đầu tư điện mặt trời áp mái băn khoăn về việc bỏ tiền đầu tư điện mặt trời khi giá bán dự...