giá đất

Rủ nhau… bán ruộng

Rủ nhau… bán ruộng

Những người hỏi mua liên tục "đẩy" giá 120, 130 rồi 140 triệu đồng/sào khiến cả tháng nay nhiều nông dân ở thôn...
Rủ nhau… bán ruộng

Rủ nhau… bán ruộng

Những người hỏi mua liên tục "đẩy" giá 120, 130 rồi 140 triệu đồng/sào khiến cả tháng nay nhiều nông dân ở thôn...