giả chết

Kịch bản giả chết 23 năm

Kịch bản giả chết 23 năm

Quá nản khi cảm thấy không thể tiếp tục chung sống cùng vợ thêm được nữa, người đàn ông Mỹ tên Richard Hoagland...