Cùng chồng đi chở lúa nhưng gặp mưa lớn, người vợ trượt chân ngã xuống sông và mất tích.