Người đàn ông Trung Quốc đột ngột bị ngừng tim, được bạn bè hô hấp nhân tạo và ấn lồng ngực nhưng...