Gạc Ma

Gạc Ma không thể nào quên

Gạc Ma không thể nào quên

Đúng ngày này 30 năm trước, máu đã đổ ở Trường Sa khi quân Trung Quốc bất chấp luật pháp quốc tế...