Thủ tướng Chính phủ cho phép chủ phương tiện nộp tiền vào tài khoản ETC theo nhiều hình thức như, nộp tiền trực...