Bác sĩ không thể nối lại phần cẳng chân đứt lìa của bệnh nhân do thời gian hồi sức kéo dài, xương dập nát.