UBND tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo với Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cùng đoàn công tác của Bộ GTVT về ý nghĩa...