Một nghiên cứu mới đây phát hiện chất titanium dioxide trong kẹo cao su và bánh mì có thể làm tổn hại tế bào trong...