đường phèn

Ngọt đắng đường phèn

Ngọt đắng đường phèn

Ở Quảng Ngãi, người dân thường lưu truyền câu “ngọt như đường cát, mát như đường phèn, trong trắng đường...