đường đi cát Việt

Mệnh lệnh của hạt cát

Mệnh lệnh của hạt cát

Đồng Nai, Bắc Ninh, Đắk Lắk... những ngày qua mịt mù chuyện cát. “Sao lại có chuyện nạo vét luồng lạch mà cát thì...