Lợi dụng tâm lý hoảng loạn và sự cả tin của cô gái, đối tượng đã dụ dỗ chiếm đoạt hơn 70 triệu đồng và...