Được thuê 2 triệu đồng để vận chuyển ma túy, 'Xít điên' (tên lóng của Nguyễn Duy Quỳnh, 38 tuổi, ngụ...