Trên thị trường xuất hiện nhiều loại thuốc hiện đại nhưng Berberin vẫn được coi là 'thần dược' chữa bệnh lỵ...