dược liệu

Cây sâm dây ở Kon Tum

Cây sâm dây ở Kon Tum

Huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển cây dược liệu gồm sơn tra, sâm...