Thí sinh tại điểm thi THPT Thốt Nốt (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) thi xong được trường bố trí bữa cơm trưa...