Sau khi có ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng, chiều 28-5, tỉnh Long An tiếp tục có nhiều văn bản chấn chỉnh...