Sau khi lập nhóm trên mạng xã hội dẫn đến mâu thuẫn, 2 nhóm với hàng chục thanh, thiếu niên lao vào hỗn chiến khiến...