Phong nhớ lại chuyện trước đây cô la mắng mình nên đã cầm búa tiến đến hành hung cô ruột khiến bà tử vong tại...