Khi nước biển rút, nhiều phụ nữ ở Vũng Tàu cầm búa, dao đục hàu sữa bám trên các mỏm đá đem bán cho nhà hàng...