Nguyễn Công Minh - nhân vật trong bài 'Mẹ bán vé số, con được tuyển thẳng đại học' vừa được chọn đi du học Ba...