dự báo

Bão số 13 bắt đầu giảm cấp

Bão số 13 bắt đầu giảm cấp

Bão số 13 (Vamco) giảm sức gió xuống cấp 11 và dự kiến suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi đi vào đất liền từ...