Không phải phong thư đựng tiền, mì tôm hay bánh chưng, bánh tét, các tiểu thương chợ đầu mối nông sản Đức Trọng...