đồng bào dân tộc

Bi hài những vụ án ở vùng cao

Bi hài những vụ án ở vùng cao

Ở một số bản làng vùng sâu, vùng xa nơi biên giới, trình độ hiểu biết pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số...