Đơn Dương - Tin mới nhất ở huyện Đơn Dương (Lâm Đồng)

Tin mới nhất về huyện Đơn Dương - Là huyện nằm ở phía đông nam Đà Lạt với diện tích trên 61.000 ha. Đơn Dương có 10 xã, thị trấn với dân số trên 91.000 dân