Ở khu bãi giữa sông Hồng, chẳng ai không biết đến câu chuyện 'nhặt vợ' hài hước mà cảm động đôi vợ chồng...