đời sống sinh viên

1.001 chuyện ở trọ chung

1.001 chuyện ở trọ chung

Sinh viên xa nhà, sống chung với bạn bè một phần để tiết kiệm chi phí ăn ở, phần để có bạn bè chia sẻ những lúc...