Sau khi trộm số tài sản trị giá khoảng 53 triệu đồng, Hồ Trọng Phương trộm luôn đôi dép của khổ chủ. Và đôi...