Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, doanh số bán bia, rượu nhập khẩu của các doanh nghiệp bị giảm sút mạnh.