Doanh nghiệp việt nam

Kinh doanh xăng đang lỗ nặng

Kinh doanh xăng đang lỗ nặng

'Khoảng 25 ngày trở lại đây, trung bình một ngày chúng tôi lỗ 20-30 triệu đồng' - đại diện một công ty bán lẻ xăng...