Doanh nghiệp cà phê

Buôn cà phê hay buôn rủi ro?

Buôn cà phê hay buôn rủi ro?

Còn chưa đầy ba tháng nữa là kết thúc niên vụ cà phê 2012-2013. Có lẽ nhiều nhà phân tích sẽ phải đau đầu vì chưa...