Đoàn Thị Hương

Đoàn Thị Hương được trả tự do

Đoàn Thị Hương được trả tự do

Đoàn Thị Hương sẽ về Việt Nam sau hơn hai năm xét xử tại Malaysia do liên quan tới vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim...