Sau hơn 2 tháng thí điểm đỗ xe chẵn, lẻ theo ngày, tuyến đường thông thoáng hơn, không bị ách tắc giao và công bằng...