Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh An Giang cho rằng sau khi xác minh kỹ thì việc DNNN tổ chức thi uống rượu giỏi là do vài cá nhân...