Nói đến Huế, dường như ai cũng có thể định nghĩa về đất trời và con người xứ sở ấy bởi bản sắc văn hóa...