Trong quá trình nữ sinh H. đi cùng người thân đến cửa hàng bán thuốc để truyền nước thì bị chính chủ...