Ngày 14-9, Sở Giao thông-Vận tải Gia Lai có Công văn hỏa tốc số 1821/SGTVT-KHTCVT gửi các đơn vị kinh doanh vận tải...