Nữ sinh Sa Đéc tiết lộ mức cát-xê khi làm người mẫu, không cần xin tiền bố mẹ để tiêu vặt.