Dinh tỉnh trưởng

Đà Lạt rồi sẽ còn gì…!

Đà Lạt rồi sẽ còn gì…!

Những đồi thông rì rào và những ngôi biệt thự cổ là những thứ tạo nên hồn cốt của TP Đà Lạt (tỉnh Lâm