đinh tặc

‘Đinh tặc’ tái xuất hiện

‘Đinh tặc’ tái xuất hiện

Hơn một tháng qua, 'đinh tặc' (kẻ xấu rải đinh xuống đường 'bẫy' người tham gia giao thông bằng xe gắn máy, sau đó...