Dinh Bảo Đại

Dinh 1 Đà Lạt có chủ mới

Dinh 1 Đà Lạt có chủ mới

Ngày 29.11, ông Đặng Nguyễn Văn Tích, Giám đốc Trung tâm quản lý nhà TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết đơn vị này vừa...